Snacka om frihandel

Snacka om frihandel

    

http://snackaomfrihandel.eu/file/picturebase600x50052jpg_svpicture_base_600x500_52.jpg

CETA under luppen: Hur påverkar avtalet mellan EU och Kanada mig? En närmare titt på hur CETA påverkar medborgare i Europa

Känt som ett av våra mest moderna handelsavtal hittills innebär CETA många fördelar för små och medelstora företag och konsumenter.

Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-553198945600x500pxjpg_svgettyimages-553198945_600x500px.jpg

Vad innebär EU:s handelsavtal för jordbrukarna i mitt land?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/picturebase600x50049jpg_svpicture_base_600x500_49.jpg

Hur påverkar EU:s handelsavtal europeiska arbetstagares rättigheter?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-497323029600x500pxjpg_svgettyimages-497323029_600x500px.jpg

Vad finns det för koppling mellan handel och innovation?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-608638908600x500pxjpg_svgettyimages-608638908_600x500px.jpg

Hur demokratiska är EU:s handelsförhandlingar?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-492195313600x500pxjpg_svgettyimages-492195313_600x500px.jpg

Vad betyder handel för mindre EU-länder?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-565888381600x500pxjpg_svgettyimages-565888381_600x500px.jpg

Vad är skillnaden mellan handel och globalisering?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/picturebase600x50038jpg_svpicture_base_600x500_38.jpg

Hur påverkar handelsavtalen hälsokrav och produktsäkerhet inom EU?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-652835816600x500pxjpg_svgettyimages-652835816_600x500px.jpg

Hotar handelsavtal EU:s försiktighet inför produkter som kan utgöra en hälsofara?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/gettyimages-515306510600x500pxjpg-0_svgettyimages-515306510_600x500px.jpg

Hur balanserar EU:s handelsavtal myndigheters och investerares rättigheter?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/600x500istock-626457284jpg_sv600x500_istock-626457284.jpg

Hur påverkas arbetare i utvecklingsländer av handeln?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/picturebase600x50031jpg_svpicture_base_600x500_31.jpg

Hur påverkas miljön av handel?
Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/picturebase600x50024jpg_svpicture_base_600x500_24.jpg

Är handelsavtal till för stora eller små företag?
Läs mer
  •  
Början