Är handelsavtal till för stora eller små företag?

Är handelsavtal till för stora eller små företag?

Europeiska företag exporterar varor värda hundratals miljoner euro runt om i världen varje dag, från Kina till Sydafrika. 80 procent av dessa exportörer har färre än 250 anställda. Sammantaget är det över 600 000 små och medelstora företag i Europa som exporterar till länder utanför EU, men de står inför stora utmaningar. Avgifter och komplicerade tullbestämmelser skapar kostnader som mindre företag inte kan hantera lika lätt som sina större konkurrenter. EU:s handelsavtal är utformade för att minska den här bördan, då mindre företag som exporterar i genomsnitt växer sju gånger snabbare än de som inte gör det.

Read more

Handelsavtal hjälper också stora företag inom EU att exportera mer och skaffa det råmaterial som de behöver för att tillverka sina slutprodukter. Utöver stora europeiska företag sysselsätter utländska företag över 7 miljoner personer runtom i hela EU.

Stora företag behöver inte nödvändigtvis handelsavtal eftersom de har resurser att själva ta sig in på nya utländska marknader. Det är de mindre företagen som oftast drar större nytta av enklare handelsregler. Därför är EU:s nya handelsstrategi inriktad på att särskilt åtgärda de hinder som mindre företag stöter på, när EU förhandlar om handelsavtal. Utmaningen ligger också i att informera mindre företag om möjligheterna som handelsavtalen ger och samtidigt hjälpa dem att utnyttja dessa.

Utredningar gjorda av Världshandelsorganisationen visar att det är de snabba små och medelstora företagen som är bäst på att utnyttja öppningar på nya marknader.

Början