Kan EU:s handelsavtal ändras?

Kan EU:s handelsavtal ändras?

Så länge båda parter är överens kan EU:s handelsavtal omförhandlas när som helst. Exempelvis uppdaterar EU och Mexiko sitt handelsavtal från 2001 eftersom EU har 13 nya medlemmar och Mexikos ekonomi har förändrats mycket de senaste 20 åren. Ett annat exempel är Ecuador som anslöt till EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 2017, fyra år efter grundarna.

Read more

Men länder är inte alltid villiga att återuppta förhandlingarna eftersom detta kan störa de känsliga överenskommelser som skapats under åratal av diskussioner. Syftet med handelsavtal är att skapa en stabil miljö för företagsinvesteringar, så att inleda omförhandlingar görs inte i en handvändning.

I slutet av 2016 stoppade först den belgiska regionen Vallonien den nationella regeringen från att underteckna handelsavtalet mellan EU och Kanada. Regionen var orolig över investerarnas rättigheter och importen av jordbruksprodukter. Det här ledde till att parterna lade till villkor som bekräftar att:

• EU-domstolen ska besluta om skyddsåtgärderna för investerare är lagenliga

• Belgien kan vidta åtgärder för att skydda jordbrukarna i tider med "marknadsturbulens"

EU:s medlemsländer utfärdade liknande förtydliganden under 2016 då Nederländerna röstade nej i en icke-bindande folkomröstning om ett handels- och integrationsavtal med Ukraina. De ändrade inte texten i avtalet, men de bekräftade att avtalet inte:

• gör Ukraina till en kandidat för EU-medlemskap

• låter ukrainska medborgare leva eller arbeta inom unionen

• ger Ukraina rätt till ekonomiskt eller militärt stöd.

Början