Fungerar protektionism? 

Fungerar protektionism? 

Att vara öppen för global handel har fått EU:s ekonomi att växa, ökat välståndet och hjälpt oss bibehålla vår konkurrenskraft.

Read more

Samtidigt konkurrerar många länder med Europa - ibland med lägre löner eller skatter - inom branscher med lägre förädlingsvärde och kompetenskrav. I vissa fall har detta lett till nedläggningar av fabriker, förlorade jobb och press på löner och villkor.

För att behålla konkurrenskraften stöttar EU sina industrier genom exempelvis finansiering av forskning och innovation, eller genom skydd för känsliga jordbruksprodukter. Detta görs enligt internationellt överenskomna regler. Om andra länder bryter mot reglerna vidtar EU åtgärder för att skydda sina företag mot osund konkurrens.

Vissa hävdar att protektionism är bästa sättet att bekämpa konkurrensen från andra länder – att bromsa importen för att ge fördelar till den inhemska produktionen. Erfarenheter visar att detta kan ge en lättnad på kort sikt, men aldrig ge några långvariga framgångar. Protektionistiska åtgärder driver upp priserna, inte bara för konsumenterna utan även för EU-producenter som förlitar sig på import för att tillverka varor av hög kvalitet – en viktig faktor för att skapa välavlönade jobb.

En annan risk med protektionism är att andra länder i sin tur drivs till att lägga egna avgifter på import. Detta riskerar att bli en nedåtgående spiral. Precis som under 1930-talet kan det leda till sänkt tillväxt och förlorade arbetstillfällen – alltså raka motsatsen till vad som var tanken från början.

Början