Hur genomförs förhandlingar om handelsavtal, och av vem?

Hur genomförs förhandlingar om handelsavtal, och av vem?

EU förhandlar om handelsavtal som ett block. Vid förhandlingarna är EU-kommissionen representant för EU-medlemsstaternas regeringar.

Read more

Efter ett offentligt samråd och en s.k. konsekvensanalys inleder EU-kommissionen diskussioner med den andra sidan om möjligheten att nå en överenskommelse och om vilka ämnen som bör tas upp. Fullfjädrade handelsavtal syftar till att ge parterna tillgång till varandras marknader, medan andra partnerskap, som till exempel i fallet med vissa afrikanska och karibiska länder, huvudsakligen fokuserar på att stödja en hållbar utveckling.

Kommissionen leder samtalen och håller regelbundet EU:s medlemsländer och Europaparlamentet uppdaterade om förhandlingarna. Företag, fackföreningar samt konsument- och miljöorganisationer bidrar regelbundet med synpunkter och kommissionen publicerar aktuella dokument på nätet.

Samtalen kan pågå i flera år. När ett avtal har nåtts måste medlemsstaterna i Europeiska rådet samt Europaparlamentet ge sitt samtycke. Vissa avtal, som till exempel handelsavtalet med Kanada, måste även godkännas av EU:s nationella och regionala parlament.

Början