Hur påverkar handel antal jobb?

Hur påverkar handel antal jobb?

Export genererar 31 miljoner arbetstillfällen i EU. EU:s handelsavtal skapar arbetstillfällen genom att hjälpa europeiska företag att exportera produkter och tjänster utan krångel och till konkurrenskraftiga priser. När företagen växer anställer de mer personal. De kan också skaffa det material de behöver för att tillverka sina slutprodukter billigare, vilket hjälper dem att konkurrera.

Read more

Konkurrens från import uppmuntrar europeiska företag att tänka nytt, så att de kan behålla sin konkurrenskraft. I vissa fall kan dock arbetstillfällen gå förlorade, även om detta ofta beror på en blandning av faktorer som ny teknik och automatisering. Där det händer kan europeiska regeringar ingripa genom utbildning och råd för att hjälpa arbetstagarna att hitta nya jobb. EU erbjuder också finansiering för att hjälpa människor tillbaka i arbete.

I de flesta EU-länder motsvarar exporten till övriga världen över 10 procent av arbetstillfällena. Dessa jobb erbjuder vanligen högre löner och kräver högre utbildning än arbeten som inte har exportkopplingar.

EU: s handelsavtal boostar tysk teknik

Kolbus, ett företag med hundraåriga anor i västra Tyskland, tillverkar bokbindnings- och pappersmaskiner. Företagets export till Sydkorea har fördubblats i och med handelsavtalet mellan EU och Sydkorea från 2011, som innebar att tullavgifterna gick från åtta procent till noll. VD Kai Büntemeyer säger att "de potentiella besparingarna på minst 25 000 euro per maskin är omöjliga att bortse ifrån."

http://snackaomfrihandel.eu/file/kolbusokjpg_svkolbus_ok.jpg

Avtal med Chile räddar arbetstillfällen hemma

I och med handelsavtalet mellan EU och Chile år 2003 upphörde tullarna på möbler för europeiska företag.

Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/aliaaltavistaampiafinalepellejpg_svalia_alta_vista_ampia_finale_pelle.jpg

Polsk småstad frodas efter triumf i Sydkorea

När EU undertecknade ett handelsavtal med Sydkorea tog den polska keramiktillverkaren Manufaktura vara på möjligheten att sälja sina unika porslinsprodukter där.

Läs mer

http://snackaomfrihandel.eu/file/potterypng_svpottery.png

EU: s handelsavtal boostar tysk teknik

Kolbus, ett företag med hundraåriga anor i västra Tyskland, tillverkar bokbindnings- och pappersmaskiner. Företagets export till Sydkorea har fördubblats i och med handelsavtalet mellan EU och Sydkorea från 2011, som innebar att tullavgifterna gick från åtta procent till noll. VD Kai Büntemeyer säger att "de potentiella besparingarna på minst 25 000 euro per maskin är omöjliga att bortse ifrån."

http://snackaomfrihandel.eu/file/kolbusokjpg_svkolbus_ok.jpg

Början