Exportera eller importera – vilket är bäst?

Exportera eller importera – vilket är bäst?

Länder strävar alltid efter att exportera mer än de importerar, men båda delar är viktig för den ekonomiska tillväxten.

Read more

Exporten hjälper europeiska företag att nå kunder på nya marknader och uppmuntrar företagen att anställa mer personal för att möta efterfrågan. Exporten motsvarar 31 miljoner arbetstillfällen i EU. Importen, å andra sidan ger kunder större urval, ofta till lägre priser, samt gör att företag kan hitta de resurser som behövs för att tillverka högkvalitativa produkter i Europa.

Konkurrens från importen uppmuntrar även europeiska företag att tänka nytt för att behålla sin konkurrenskraft. Dock kan för mycket billig import skada lokala företag. Därför kan EU:s handelsavtal innehålla kvoter som begränsar hur mycket som kan importeras av vissa varor. Europeiska kommissionen gör även bedömningar för att se till att ingen särskild sektor missgynnas på ett orättvist sätt.

Början