Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko: hur kommer uppgraderingen att gynna bådas ekonomi?

Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko: hur kommer uppgraderingen att gynna bådas ekonomi?

Ett nytt steg för globaliseringen – ny överenskommelse mellan EU och Mexiko omfattar digital handel och antikorruption.

Read more

Det principiella avtalet som nåddes i april är det senaste av flera nya EU-handelsavtal och det första i sitt slag att bekämpa korruptionen inom den privata och offentliga sektorn. Avtalet förbinder också båda sidor att konkretisera åtgärder för att minska utsläppen enligt Parisavtalet, för att bekämpa klimatförändringar.

Början