Hur kan de förslag som Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, presenterade i sitt tal till unionen göra skillnad för handeln?

Hur kan de förslag som Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, presenterade i sitt tal till unionen göra skillnad för handeln?

I sitt tal till unionen i september föreslog kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker olika förslag på hur EU borde göra affärer med resten av världen.

Överst på hans lista var ett förslag om att skapa ett europeiskt granskningssystem för att säkerställa att utländska direktinvesteringar inte krockar med EU:s strategiska intressen. Han krävde även en mer transparent process för handelsförhandlingar.

Read more

I sitt tal till unionen berättade Juncker även om nya förhandlingar med Australien och Nya Zeeland. Som ett steg i att göra EU: s handelspolitik den mest transparenta och inkluderande i världen, berättade Juncker att kommissionen tagit beslut om att inrätta en rådgivande grupp för EU:s handelsavtal och att alla nya förslag till förhandlingsmandat ska offentliggöras.

Några av de viktigaste punkterna i ordförande Junckers handelspaket är:

• Ett europeiskt ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar.

• Rekommendationer till Europeiska rådet om att inleda förhandlingar om handelsavtal med Australien och Nya Zeeland.

• En rekommendation till rådet att inleda förhandlingar om att inrätta en multilateral domstol för lösning av investeringstvister, som ett svar på den intensiva debatten om frågan under medlemsstaternas godkännande av CETA-avtalet.

• Historisk transparens i förhandlingsprocessen.

• Inrättandet av en rådgivande grupp för EU: s handelsavtal.

Handelspaketet innehåller även en lägesrapport om EU: s handelspolitiska strategi, "Handel för alla”, där man tittar på hur strategin fungerat sedan införandet för två år sedan.

Början