Stål på spel: hur säkrar man en viktig sektor för européer när spänningarna inom internationell handel ökar?

Stål på spel: hur säkrar man en viktig sektor för européer när spänningarna inom internationell handel ökar?

Försvara en viktig komponent för flera industrier och för arbetsmarknaden.

Read more

Den europeiska stålindustrin sysselsätter hundratusentals européer och är en världsledande producent av vissa stålprodukter. Industrin genererade 1,3% av EU:s BNP under 2015 och bistod med 328 000 jobb. Stålindustrins viktiga roll är anledningen till varför EU är beredda att agera beslutsamt för att försvara sektorn under de spänningar som pågår inom internationell handel just nu.

Början