Handelsskyddsåtgärder: Hur hårt förhandlar EU för att skydda jobben?

Handelsskyddsåtgärder: Hur hårt förhandlar EU för att skydda jobben?

Lika mycket som EU arbetar aktivt för att skapa hållbara handelsavtal med omvärlden, jobbar man även med att skydda europeiska arbetstagare och företag från orättvisa handelsförhinder. För att bredda sin arsenal av anti-dumpning och anti-subventionsåtgärder arbetar kommissionen med allt från solpaneler och stål till biodiesel. På så vis försvarar EU principen om öppna marknader samtidigt som man garanterar att alla spelar på samma villkor. Av den anledningen är EU också en av de främsta användarna av handelsskyddsinstrument globalt.

Read more

EU:s handelsskyddsåtgärder påverkar internationell handel genom att hjälpa till att reducera de negativa effekterna av orättvisa handelsinstrument. Samtidigt som man säkerställer att industrier kan tävla på samma villkor. Genom att implementera åtgärderna visar EU att frihandel är välkommen, men bara om den sker på lika villkor. På detta sätt gynnas alla inblandade parter.

Att bekämpa obalans på marknaderna är en internationell prioritet. EU:s handelsskyddsåtgärder baseras på riktlinjer och regler satta av Världshandelsorganisationen (WTO). EU-kommissionen är ytterst ansvarig för att undersöka misstankar om dumping och subventioner och för att i de fall det krävs sätta in motåtgärder.

Den Juncker-ledda kommissionen har sedan starten 2014 satt in 35 handelsskyddsåtgärder av vilka 20 omfattar stålsektorn. Totalt sett är 145 åtgärder, vilka idag skyddar över 350 000 aktiva jobb.

EU är både en ansvarstagande och utsatt målgrupp för denna typ av åtgärder. Mindre än 0,5 procent av den totala importen till EU är påverkad tack vare EU:s anti-dumping och anti-subventionsåtgärder.

Början