Varför har vi handelsavtal?

Varför har vi handelsavtal?

EU ingår handelsavtal för att:

• stödja jobbskapande inom hela EU

• hjälpa företag i EU att exportera mer och konkurrera globalt

• främja arbetstagaresrättigheter och miljöskydd

• se till att konsumenterna kan köpa varor till lägsta möjliga pris

• locka utländska investeringar till EU

Read more

Att det blir billigare att skicka varor och tjänster över gränser hjälper företag inom EU att skaffa material. Det innebär i sin tur att de kan erbjuda sina produkter och tjänster för lägre pris, och därmed konkurrera mer effektivt.

Det betyder också att konsumenterna inte behöver betala lika mycket, och att valfriheten blir större. En ökning med 1 procent av importen i tillverkningssektorn ger en minskning av priserna med 3,6 procent i genomsnitt.

Handel ger också handelspartnerna en morot för att höja sina standarder. Exempelvis finns Armenien, Bolivia och Mongoliet bland de länder som lättare får tillgång till EU:s marknad i utbyte mot att de kommer tillrätta med t ex farligt avfall, förbättrar arbetsmiljöer och skyddar biologiska mångfald.

Handelsavtal kan vara bilaterala (mellan två parter, till exempel EU och ett land utanför unionen) eller multilaterala (mellan många parter samtidigt). Europeiska förhandlare har inom Världshandelsorganisationen WTO drivit på för diskussioner som involverar så många länder som möjligt. Men det tar tid att få sådana avtal till stånd, så under tiden är bilaterala avtal fortfarande en prioritet för EU.

Början