Varför förhandlade EU fram ett handelsavtal med Japan?

Varför förhandlade EU fram ett handelsavtal med Japan?

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan öppnar den japanska marknaden för europeiska företag, skyddar kontinentens unika mat- och dryckesprodukter och garanterar höga krav på livsmedelssäkerhet och miljö.

Read more

Det skickar också budskapet att protektionism inte innebär något skydd. I det långa loppet driver införandet av höga priser på import endast upp kostnaderna för konsumenter och europeiska företag som försöker göra kvalitetsvaror. Genom att minska tullar på kläder, jordbruksprodukter och andra produkter kommer detta handelsavtal att öka de mer än 600 000 jobb i EU som redan är kopplade till exporten till Japan.

I juli 2017, när man hade nått en principöverenskommelse om avtalet, var Japan världens tredje största konsumentmarknad men bara den sjunde största exportmarknaden för Europa. Detta förväntas ändras. Under de fem år sedan handelsavtalet mellan EU och Sydkorea infördes, har EU-exporten dit ökat med 55 procent.

Början