Varför har EU förhandlat fram ett handelsavtal med Japan?

Varför har EU förhandlat fram ett handelsavtal med Japan?

EU:s handelsavtal med Japan är det största handelsavtalet som EU har förhandlat fram. Efter det slutliga godkännandet av EU: s medlemsstater och Europaparlamentet, som förväntas ske under 2018, kommer avtalet att öka Europas handel med världens tredje största konsumentmarknad.

Read more

”Det ekonomiska partnerskapsavtalet som uppnåddes i december 2017 är en tydlig signal till världen att EU och Japan nu åtar sig att hålla världsekonomin stabil genom fria, öppna och rättvisa marknader ", säger EU-kommisionär Cecilia Malmström tillsammans med den japanska utrikesministern Taro Kono.

Tillsammans med Japan utgör EU nästan en tredjedel av världens BNP, handelsavtalet kommer "att leverera hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt och stimulera arbetstillfällen, samtidigt som vi bekräftar våra åtaganden om de högsta standarderna för arbetsrätt, säkerhet, miljö och konsumentskyddsnormer och fullt ut skydd av offentliga tjänster ", sa de i ett gemensamt uttalande.

Början